Elektriciteit voor eiland Marken

Het pittoreske dorp Marken lag oorspronkelijk op een eiland. Rampzalige overstromingen kwamen regelmatig voor, en daarom wierpen de bewoners kunstmatige verhogingen (terpen) op waarop zij hun huizen bouwden. In 1931 kreeg Marken elektriciteit. Medewerkers van de N.V. Nettenbouw Amsterdam legden in opdracht van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN) het elektriciteitsnetwerk aan. Visserij was de belangrijkste economische activiteit van Marken en zorgde voor economische groei. Toen de Afsluitdijk werd aangelegd in 1932 werd de toegang tot zee geblokkeerd en kwam de visserij vrijwel tot stilstand. Marken hield op een eiland te zijn in 1957, toen een dijk naar het vasteland werd aangelegd.

Foto: scan gemaakt door Han Vogel van een foto uit het PEN-archief