Gasgedicht

Omstreeks honderd jaar geleden, in 1857, zijn er in Leerdam al 350 gaslantaarns die een flauw gelig licht verspreiden. Een luxe voor die tijd! Dat dit echter niet altijd even goed gaat, weerlegt het korte gasgedichtje:

 O, wat een schande,
het gaslicht wil niet branden.
O, wat een eer,
het gaslicht brandt alweer.