Energievoorlichting op school

“In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaat bij diverse netwerkbedrijven het besef dat klanten recht hebben op meer dan alleen het ontvangen van de maandelijkse energienota. Men zou veel meer geïnformeerd kunnen worden over energie en energiegebruik. In het Gooi bezoeken medewerkers van het netwerkbedrijf daarom diverse basisscholen. De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen voorlichting over gas en energie. De gevulde ochtend bestaat uit de vertoning van een film, het invullen van een energieboekje en een demonstratie. Nadien geeft de leraar van de Mgr. Bekkersschool uit Naarden de kinderen de opdracht een opstel te schrijven over het bezoek. Hieruit blijkt dat de voorlichting alom intensief is beleefd en gewaardeerd, zie de bijgaand een van de brieven.”

Martin Deutekom, gepensioneerd Installatieverantwoordelijke

 

Waterkrachtcentrale

Mede door de oliecrisis zijn brandstofprijzen in de jaren 80 astronomisch hoog. De sterk stijgende kosten hebben tot gevolg dat energiebedrijven een hernieuwde interesse krijgen in stroomopwekking door middel van waterkracht. Zo ook de PGEM. In 1985 begint de bouw van een waterkrachtcentrale in de Nederrijn, vlakbij het dorpje Maurik. Het moet de grootste Nederlandse waterkrachtcentrale worden, uitgerust met vier turbines en een totaal vermogen van tien megawatt. Zo kan er jaarlijks genoeg stroom worden geleverd om 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. In 1988 is de centrale voltooid.

Volgens de PGEM past de bouw in Maurik uitstekend binnen zijn beleid. Dat beleid is voor een belangrijk deel gericht op de bevordering van kleinschalige opwekking van elektriciteit. De centrale is normaal gesproken onbemand. Alle processen worden door middel van een computersysteem automatisch bestuurd. Alleen in noodgevallen kan Rijkswaterstaat de besturing van de centrale overnemen.

NUON

De geschiedenis van Nuon is er een van het samengaan. De jaren 90 kenmerkt zich door een ware fusiegolf in de energiesector. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt worden sterk beïnvloed door Europees beleid. Om beter te kunnen concurreren besluit de PGEM te fuseren met het PEB Friesland. Ook de Zuid-Gelderse Nutsbedrijven (ZGN) en de Veluwse Nutsbedrijven (VNB) sluiten zich aan. Het nieuwe energiebedrijf gaat verder onder de naam N.V. Nuon. Enige jaren later wordt de fusie voltooid met de inlijving van Energie Noord West, EWR en Gamog. De kernactiviteiten van het nutsbedrijf richten zich op de productie, verhandeling en levering van elektriciteit, aardgas en warmte.

Het vernieuwde Nuon zorgt voor typische verschijningen in het straatbeeld. De geelpaarse auto’s, de sponsoring van de Arnhemse voetbalclub Vitesse en Nuon reclames op tv zorgen voor een groei van de naamsbekendheid.

Foto: Marcel vd Bergh, 2007, Bommelerwaard

Helikopterongeluk

Groot nieuws in Nederland! In de Gelderse uiterwaarden bij Hurwenen botst in 2007 een Apache-helikopter tegen het hoogspanningsnet. Omstanders horen een enorme knal. Zes kabels breken en vallen in de Waal. De helikopter raakt beschadigd maar kan gelukkig nog een noodlanding maken, waardoor de twee piloten ongedeerd blijven.

Helaas kan dat niet gezegd worden van het elektriciteitsnet. Een groot deel van de regio Tieler- en Bommelerwaard hult zich na de crash in duisternis. Naar schatting hebben 50.000 mensen geen elektriciteit. De politie stelt de bewoners met geluidswagens op de hoogte van het ongeluk. Hulpdiensten stellen noodaggregaten in bij kwetsbare instellingen zoals ziekenhuizen. De stroomstoring houdt volgens Continuon nog wel even aan. De kabelbreuk zit in een hoogspanningsleiding die boven de Waal loopt. Speciaal voor de reparatie moet met een schip een hoogspanningskabel rechtstreeks over de rivier worden gespannen. Rijkswaterstaat legt speciaal hiervoor het scheepvaartverkeer stil. Na twee dagen is de stroom weer terug en krijgt Defensie voor 34 miljoen euro aan schadeclaims binnen.

Marcel van den Bergh, 2007

Mysterieuze gaslucht

Een mysterieuze gaslucht rond de Westergasfabriek in Amsterdam houdt de gemoederen goed bezig eind juli 2008. Op het terrein hebben zowel Continuon (later Liander), Gasunie als de huidige beheerder gasleidingen liggen. Alle partijen onderzoeken in de eigen registers of deze in de buurt van de lekplaats liggen. Als dit niet het geval blijkt gaat de zoektocht verder. Detectieapparatuur wordt uit de kast getrokken en deskundigen speuren de grondlaag na. Een groot gebied rond de lekplaats wordt ontgraven, zelfs tot in de vervuilde grondlaag zo’n 1,5 meter diep. Om alles uit te sluiten onderzoekt Continuon in het registratiesysteem ook de veldwerktekeningen van het terrein en worden medewerkers van de uitvoerende afdelingen geraadpleegd. Helaas legt het de oorzaak niet bloot en is na een week nog steeds niets bekend over de leklocatie. Maar waar komt de mysterieuze methaanlucht dan wel vandaan?

Het verlossende antwoord komt twee weken later. De boosdoener blijkt een oude leiding onder de Pazzanistraat – zo’n dertig meter van de locatie waar het gas gemeten is vandaan. Gelukkig kan het lek nu snel gedicht worden en kunnen de omwoners zonder zorgen de ramen weer wijd openzetten.

Bron: Hans van der Vegt, Assetmanagement Netplanning bij Liander