PGEM breidt uit

Het ontstaan van de PGEM is verbonden met de taak om de elektriciteitsvoorziening in Gelderland te realiseren. Dat betekent ook de zorg voor de uitbreiding van de bestaande infrastructuren buiten de gemeentegrenzen. Onder leiding van directeur Ir. Herman Lohr maakt de PGEM daarom stappen voor een verdere uitbouw. De provincie wordt opgedeeld in vier districten, die als zelfstandige eenheden moeten gaan opereren.

Aan het hoofd van ieder district staat een ingenieur die het gebied als zijn broekzak kent en in staat is met de gemeentebesturen te onderhandelen. Want onderhandelingen, soms eindeloos, zijn er genoeg! Doordat de intercommunale netten en centrales in handen zijn van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de laagspanningsnetten in handen van diverse gemeenten, moet er heel wat besproken worden voordat de PGEM zich als een echt nutsbedrijf kan presenteren.

De visie van Lohr is dan ook duidelijk: het realiseren van één provinciaal netwerk, die stroom levert tot aan huis. Hij ziet het als een bezwaar dat de elektriciteitsopwekking en -distributie in handen zijn van twee partijen. Liever pleit Lohr voor de samenvoeging tot één geheel, waarbij men elkaar niet langer als contractuele tegenstander beschouwd.

Bron, Proefschrift Willem Vlijm, 2002, ‘De ontwikkeling van het nutsbedrijf PGEM naar de energieonderneming Nuon (1916-2001)’