De ommezwaai van gas

Is het u ooit opgevallen dat woningen uit het begin van de 20e eeuw vaak hoge plafonds hebben? De reden hiervoor ligt verborgen in de manier waarop huizen vroeger werden verlicht. De omslag komt in 1920. Ontdek in dit deel van de film waarom.

Dynamisch personeel

De dynamiek en de romantiek van de gemeentelijke gasfabrieken weerspiegelen zich in 1920 het meest in het veelzijdige personeel. De vele verschillende werkzaamheden in de fabriek vragen om een uitgebreide poel van kennis en deskundigen. Aan het roer staan de directeur en zijn adjunct. Dit zijn vaak academici met een ingenieurstitel. Het administratieve personeel staat onder leiding van een administrateur, bijgestaan door een hoofdboekhouder, boekhouders, klerken en schrijvers.

De gasbedrijven kennen een hiërarchie van rangen en standen, waarbij de hoofdopzichter weer eerste, tweede en derde klas opzichters onder zich heeft en de chef opmeter alle meteropnemers en geldophalers controleert. De bekendste gezichten in de buurt zijn die van de nachtwakers, lantaarnpoetsers, lantaarnopstekers en voermannen, die zich veelal buiten op straat bevinden. Het zware werk wordt gedaan door de werklieden. De sterke machinisten, voorstokers, stokers en vuurlakkers maken lange uren en houden het bedrijf draaiende.

Cor Platenburg, Stichting Eindhoven in Beeld, 1920