Een opmerkelijke klant

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw neemt de populariteit van de levering van gas aan bedrijven flink toe. Zo ook in Velsen. Na elf jaar gas van de gemeente Haarlem te hebben ontvangen, komt in 1924 een einde aan deze samenwerking. Vanaf dat moment gaat de gemeente Velsen een overeenkomst aan met de N.V. Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken. Zodoende komt het Velsense gas dus uit de hoogovens.

Ook bedrijven richten hun vizier nu steeds vaker op samenwerking met gasdistributiebedrijven. In 1926 krijgt Het Gasbedrijf er een wel erg opmerkelijke klant bij: vanaf dat jaar neemt de vereniging voor facultatieve lijkverbranding voor het crematorium gas af van Het Gasbedrijf. Als gevolg hiervan wordt besloten tot het instellen van een meterhuur bij industrieel gebruik en voor de verwarming van grote- en gemeentegebouwen.

Bron: H3, Een eeuw gas in Velsen, J. Morren en D. Verhulst, 1989