Huishoudvoorlichting

Met een groeiend aanbod van elektrische apparaten, groeit ook de behoefte voor voorlichting en advies. In 1932 wordt de Nederlandse Vrouwen Elektriciteits Verenging (NVEV) opgericht. De vereniging telt een paar honderd leden en heeft als doel om ‘de huisvrouw voor te lichten hoe op de meest economische en praktische wijze het huishoudelijk bedrijf te voeren, door middel van elektriciteit als de meest ideale energiebron.’ Beroemde kiesrechtstrijdsters zoals Rosa Manus propageren samen met energiebedrijven de efficiëntie van huishoudelijke toestellen. De voorlichting van de NVEV is daarbij altijd onafhankelijk en objectief. Reclame voor specifieke merken is er niet bij. In 1972 wordt de verenging opgeheven, omdat, zo stond in een brief aan de leden: “…de doelstelling voor een groot deel is waargemaakt en de verlichtingsmethodieken een volledig andere vorm hebben gekregen.”