Ontkomen aan de dienstplicht

De Duitse dienstplicht is een verplichting die iedereen maar al te graag ontlopen wil. De opleiding van Duitsgezinde vrijwilige technische krachten voor de ‘Technische Nothilfe’, die bij calamiteiten te hulp zouden kunnen worden geroepen, is op z’n zachts gezegd dan ook geen succes. ‘Gek genoeg’ ontstaan er vaak storingen in de elektriciteitstoevoer bij aansluitingen en eigen installaties die ten behoeve zijn van de Duitse weermacht, zoals luisterposten en schijnwerpers etc. Deze storingen veroorzaken nog al eens wat tumult, met de nodige beschuldigingen van sabotage.

Voor technisch personeel is het echter moeilijker om te ontkomen aan de verplichting tot uitzending van personeel. Voor hulpacties worden medewerkers voor een periode van zes weken naar getroffen steden in Duitsland gestuurd. Wegens herhaalde bombardementen zijn deze uitzendingen totaal niet zonder gevaar! Gelukkig vallen bij de uitzendingen van PGEM-personeel die wel doorgang vinden geen slachtoffers.

Bron: Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940 – 1955 – via Leo Stens

Verkeerd geadresseerd

Het is oorlogstijd. De Duitsers eisen van het PEB Friesland de namen van alle mannen onder de 45 jaar. Deze namen moeten vervolgens via de post naar Den Haag worden gestuurd. Helemaal volgens plan gaat dat niet. De kaarten worden expres verkeerd geadresseerd. Een administratief medewerker van de PEB uit Leeuwarden herinnert het zich nog goed: “We zetten er het adres van mejuffrouw Grunstra op en op het reçu schrijven we het adres in Den Haag. Een jongetje bracht de kaarten naar het postkantoor op een druk moment. De man achter het loket had niks in de gaten. Stempelde alles keurig af. In Den Haag hebben ze de kaarten nooit ontvangen. Ze hebben er nog wel eens over gebeld. Maar ja, wij hadden als bewijs van verzending het reçu.”

Fotograaf, bron, jaartal