Operatie Pegasus

Het is 1944. De oorlog woedt in alle hevigheid. Na de Slag om Arnhem wordt een reddingsplan op poten gezet om geallieerde militairen uit bezet gebied te evacueren. Hierin is ook een rol weggelegd voor het illegale telefoonnetwerk van de PGEM. Opa Herman kan het zich nog goed herinneren. Bekijk dit deel van de film om te horen over de spannende en moedige gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.