Kupferaktion

Een bijzonder facet van de bezettingstijd is de veel besproken ‘Kupferaktion’, die haar nasleep nog tot op heden kent. In oktober 1942 moet er op last van de Duitse bezetting een begin worden gemaakt met het vervangen van koper in bovengrondse netten door ijzer. IJzerdraad met een doorsnede van 10mm2 wordt als vervangingsmateriaal ter beschikking gesteld. In de eerste fase moeten de huisaansluitingen het ontgelden. Dit vervangingswerk kost een enorm aantal manuren, tegenover slechts een kleine koperopbrengst. Vooral het betoonde geringe animo van het personeel is hiervan de oorzaak.

Omdat de actie niet voldoende oplevert, worden er inspecteurs aangewezen die controle uitoefenen op de werkzaamheden bij de elektriciteitsbedrijven en om stagnaties bij de aanvoer van materialen uit de weg te ruimen. Gelukkig maar dat er als verweer voor de onvoldoende productie steeds een reeks klachten zijn over de onvoldoende aanvoer van vervangingsmateriaal, zoals houten masten, gereedschap en fietsbanden. Uiteindelijk wordt er een tweede fase in het leven geroepen met zwaarder ijzerdraad, maar ook hier lopen de werkzaamheden niet vlot. Geconstateerd kan worden dat de bezetter met de koperactie weinig succes haalt. Toch ontstaat er voor het bedrijf in de nasleep van de Kupferaktion in de naoorlogse periode nog veel overlast.

Bron: Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940 – 1955 – via Leo Stens