Transformatorhuisjes

In de jaren 60 groeit de vraag naar stroom explosief. Vooral in agrarische gebieden vragen de toegenomen behoeftes van boeren, huishoudens en winkels om een uitbreiding van het netwerk. Een prachtige kans, maar ook een met een uitdaging. Want, hoe kun je zo snel mogelijk transformatorhuisjes bouwen? Deze elektriciteitshutjes spelen een grote rol bij de distributie en transport van elektriciteit. De vraag naar de huisjes is bijna niet bij te benen. Het is aan de knappe koppen van de bouwkundige dienst om een oplossing te vinden.

“Waar we eerst 100 transformatorhuisjes per jaar al een mooie prestatie vonden, zijn we overgestapt op het werken met geprefabriceerde delen. Hierdoor bestaat de installatie uit het opbouwen van standaardelementen die al in de fabriek zijn gemaakt. Dat leverde een flinke versnelling op. Zo konden we wel 370 huisjes per jaar bouwen!” – Bouwkundig medewerker van de PGEM

Bron:Waar licht is, is vreugde, 1994

Transformatorhuisje Nieuwer Amstel, Kruitmolen 2 in Amstelveen. Het huisje is in 1913 ontworpen door de heer B.J. van Loghem, medewerker van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN). Het is inmiddels een monument en nog in bedrijf. Foto van dhr. Vogel, oud-bedrijfsfotograaf van de PEN.