Huwelijk Beatrix en Claus

“Met grote belangstelling las ik de bijdrage ‘Geen stroom, geen kroning’ (2013) over de inspanningen van collega’s voorafgaand aan de kroning van Willem-Alexander in Amsterdam. Het een en ander herinnerde mij aan een andere koninklijke gebeurtenis: het huwelijk van Beatrix en Claus op 10 maart 1966 in de Westerkerk in Amsterdam. Zoals velen zich nog wel zullen herinneren, een rumoerige tijd. De kerk en de hele buurt is goed gecontroleerd. Een week voor het huwelijk is het alle diensten en bedrijven verboden om in de binnenstad opbrekingen te maken. Bij een van de vele bijeenkomsten met de verantwoordelijken wordt opgemerkt dat er als communicatiemogelijkheid in de ‘commandoruimte’ van de kerk alleen een PTT (nu KPN)- aansluiting is. Men heeft het volste vertrouwen in de goede werking van de PTT telefoon, maar toch… Wat als? Het hoofd van de montagedienst netten van het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) Amsterdam weet wel wat. Eén telefoontje naar de afdeling Telecommunicatie is voldoende. Van de GEB telefoonkabel die langs de kerk loopt, wordt een aftakking gemaakt. Hieraan wordt een toestel geplaatst met aansluiting op een van de eigen GEB-telefooncentrales. En zo staat er al gauw een tweede telefoon tot de beschikking. Zover mij bekend zijn er tijdens de dienst geen problemen geweest.”

Bron: G.L.M Dorland