De paarden van Napoleon

“Deze periode valt wellicht buiten het bestek van 100 jaar netwerkbedrijf, maar betreft een zaak die maar weinigen weten. Ik neem u mee naar 1903. Aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam staat de eerste elektriciteitscentrale die in de gemeente is gebouwd. Aan de kop van het terrein staat een enorme, houten paardenloods. Hier kunnen werkelijk honderden paarden in. Geen vreemde gewaarwording, in een tijd van voor de auto. Bij de intocht van de Franse legers (1806-1813) hebben hier de paarden van Napoleon nog gestaan. Om deze reden, of gewoon om de ouderdom, krijgt het gebouw de status van monument. Rond 1903 neemt de gemeente de loods in gebruik als kabel- en haspel opslag en opslag voor retourgoederen. Tot rond 1976 de noodzaak ontstaat voor de bouw van een 10 KV station en een buitenopstelling van twee zeer grote 150 KV transformatoren. Voor deze nieuwbouw is helaas geen andere plaats dan de loods. Toestemming wordt verleend om ‘het monumentje’ te slopen. Maar door de ouderdom was hier toch al niet veel moois van over.”

Bron: G.L.M. Dorland

Hoogte Kadijk elektriciteitscentrale 2