Windturbines

Windturbines zijn in het Nederlandse landschap niet meer weg te denken. Grote windparken op land, maar ook op zee leveren jaarlijks zo’n 4,5 procent van de totale elektriciteit. Een percentage dat alleen nog maar zal gaan groeien in de nabije toekomst. Ondanks zijn toenemende populariteit heeft het toch even geduurd voordat de moderne windmolen in ons land voet aan wal kreeg.

Het is door de oliecrisis dat de belangstelling voor alternatieve energiebronnen in de jaren 70 wereldwijd groeit. Windkracht gooit daarbij als gratis alternatief voor dure brandstoffen hoge ogen. Ook is de schone windenergie een groot pluspunt voor kerncentrales waarbij het opslaan van afval een groeiend probleem vormt. In Duitsland en Denemarken wordt er al volop gebruik gemaakt van de windvangers en in Amerika worden er belangrijke technische verbeteringen doorgevoerd. Het is pas in de jaren 80 dat ook Nederland op grote schaal begint te experimenteren met windenergie.

Fotograaf onbekend, Waar licht is, is vreugde, 1994