Energievoorlichting op school

“In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaat bij diverse netwerkbedrijven het besef dat klanten recht hebben op meer dan alleen het ontvangen van de maandelijkse energienota. Men zou veel meer geïnformeerd kunnen worden over energie en energiegebruik. In het Gooi bezoeken medewerkers van het netwerkbedrijf daarom diverse basisscholen. De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen voorlichting over gas en energie. De gevulde ochtend bestaat uit de vertoning van een film, het invullen van een energieboekje en een demonstratie. Nadien geeft de leraar van de Mgr. Bekkersschool uit Naarden de kinderen de opdracht een opstel te schrijven over het bezoek. Hieruit blijkt dat de voorlichting alom intensief is beleefd en gewaardeerd, zie de bijgaand een van de brieven.”

Martin Deutekom, gepensioneerd Installatieverantwoordelijke

 

Waterkrachtcentrale

Mede door de oliecrisis zijn brandstofprijzen in de jaren 80 astronomisch hoog. De sterk stijgende kosten hebben tot gevolg dat energiebedrijven een hernieuwde interesse krijgen in stroomopwekking door middel van waterkracht. Zo ook de PGEM. In 1985 begint de bouw van een waterkrachtcentrale in de Nederrijn, vlakbij het dorpje Maurik. Het moet de grootste Nederlandse waterkrachtcentrale worden, uitgerust met vier turbines en een totaal vermogen van tien megawatt. Zo kan er jaarlijks genoeg stroom worden geleverd om 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. In 1988 is de centrale voltooid.

Volgens de PGEM past de bouw in Maurik uitstekend binnen zijn beleid. Dat beleid is voor een belangrijk deel gericht op de bevordering van kleinschalige opwekking van elektriciteit. De centrale is normaal gesproken onbemand. Alle processen worden door middel van een computersysteem automatisch bestuurd. Alleen in noodgevallen kan Rijkswaterstaat de besturing van de centrale overnemen.