Hoogwater

Het zijn spannende dagen in Gelderland. Door heftige regenval in Frankrijk, België en Duitsland stijgt het water in de Rijn, Maas en Waal tot grote hoogte. De dijken komen onder enorme druk te staan en de kans op dijkdoorbraken neemt met de dag toe. Het is zo gevaarlijk dat op 31 januari 1995 een van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis plaatsvindt. In totaal worden maar liefs 250.000 mensen verplicht geëvacueerd uit grote delen van het Rivierenland. Ook de netwerk- en elektriciteitsbedrijven ondervinden last van de hoge waterstand. Monteurs zitten met hun voedselpakket op de wacht in onderstations. Ze bewaken de boel en kunnen indien nodig gelijk ingrijpen. Daarbij worden de buitendijkse transformatorstations preventief afgeschakeld. Het gevaar op ‘spetteren’ is te groot als ze onder water zouden lopen. Gelukkig houden de meeste dijken het, op een aantal zwaar getroffen plekken in Limburg na. De schade loopt echter op tot in de miljarden guldens.

foto: Jan Bouwhuis via Gelderlander.nl