Elektriciteitswet

Tot ver in de jaren 90 boezemt de oliecrisis van 1973 nog angst in. Men is niet vergeten hoe snel Nederland ineens in een economische crisis verkeerde. De energiebedrijven zitten in zwaar weer en een fusiegolf trekt over het land. De politiek besluit zich meer te gaan bemoeien met de energiesector. Dit leidt in 1998 tot de komst van de Elektriciteitswet met regels over de productie, het transport en de levering van elektriciteit. Door de wet wordt het elektriciteitsnetwerk in Nederland toegankelijker voor producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit. Het betekenen de eerste grote stappen richting de liberalisering van de energiemarkt. Iedereen is nu vrij om zijn eigen leverancier te kiezen. Ook ontstaat er een tweedeling tussen energiebedrijven en netbeheerders. Zo zijn de netten in handen van de netbeheerders en wordt de stroom geleverd door elektriciteitsleveranciers. De Energiekamer wordt aangewezen als de toezichthouder en houdt de energieleveranciers in de gaten en zorgt dat de vrije Nederlandse energiemarkt goed en naar behoren werkt.