Gaswet

Niet alleen het elektriciteitsnetwerk wordt in de jaren 90 opnieuw bekeken. Ook gasbedrijven moeten volgens richtlijnen uit Europa worden aangepast. Van oudsher zijn de bedrijven in handen van nutsbedrijven waar volgens de regering een einde aan moet komen. De achterliggende gedachte is dat een vrije energiemarkt tot goedkopere energie en een betere service leidt. Door keuzevrijheid te bieden aan de consumenten, worden energieleveranciers verplicht te concurreren om het aanbieden van de beste, goedkoopste maar ook de schoonste producten.

In 1998 is eerst de Electriciteitswet aan de beurt maar in 2000 volgt de Gaswet, doorgevoerd door het ministerie van Economische Zaken. De wet bevat regels op het gebied van de transport en levering vanĀ gas en zijn stappen in de richting van de uiteindelijke privatisering van de gasmarkt. In de loop der jaren is de Gaswet nog een paar keer gewijzigd. Deze wijzigingen hadden vooral betrekking op de aanscherping van het toezicht op netbeheerders en om duidelijkere tarieven vast te stellen.