Energie staat nooit stil. Waar 100 jaar geleden de vraag naar fossiele brandstoffen toeneemt, verschuift geleidelijk de focus naar duurzame energie. Mensen willen een keuze hebben. Met een rijke ervaring uit het verleden, stomen we ons netwerk klaar voor de toekomst. Iedere dag opnieuw.

Duurzame warmte

In de Amsterdamse wijk Maldenhof is een bijzonder initiatief gaande. Sinds het najaar 2014 overlegt een groep buurtbewoners met Alliander DGO (Duurzame Gebiedsontwikkeling) over hoe hun woningen duurzamer kunnen worden. Steeds vaker komt het voor dat burgers en bedrijven naar manieren zoeken om fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie, te vervangen. Zo willen de bewoners van het Maldenhof hun woningen graag verwarmen, zonder het gebruik van gas. Dit kan door het aanleggen van een buurtwarmtenetwerk, waarbij er efficiƫnt gebruik wordt gemaakt van warmte-overschotten van bedrijven of het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). De techniek achter dit duurzame warmtenet wordt al regelmatig toegepast. Toch is het initiatief in het Maldenhof bijzonder, omdat het gaat om een warmtenet voor bestaande woningen van particuliere eigenaren, die mede-eigenaar van het netwerk kunnen worden. De kosten van het net liggen zo gelijk of lager dan de huidige kosten voor de aansluiting op het reguliere gasnet. Zo is duurzame warmte naast milieu- ook kostenbesparend, zowel nu als in de toekomst.

https://vimeo.com/122737186

 

 

Over tien jaar…

Wat gebeurt er met alle kennis die Herman met zijn kleindochter deelt?

Energietransitie

Huishoudelijke apparaten zo instellen dat ze automatisch aangaan als de wind waait. Zonne-energie opslaan in de accu van de elektrische auto en ons vervolgens door de zelfrijdende auto van A naar B laten brengen. Het klinkt wellicht als toekomstmuziek, maar de technologie is al voor handen. De manier waarop we wonen, werken en ons vervoeren staat aan de vooravond van grote veranderingen. De samenleving wordt steeds duurzamer en elektrische toepassingen gaan ons daar bij helpen. Onze afhankelijkheid van elektriciteit zal hierdoor alleen maar verder toenemen.

De grootste uitdaging is het schatten in welk tempo en met welke reikwijdte de marktontwikkelingen zich zullen voortzetten. Een grote rol is hierin weggelegd voor netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn maatschappelijke taak om de de overgang naar een duurzaam energiesysteem (energietransitie) op een zo effectieve en efficiƫnte manier te faciliteren. Door het opzetten van proeftuinen en het zelf ontwikkelen van activiteiten, wordt er kennis en ervaring opgedaan die het energienet nog beter voorbereid op de eisen van de toekomst.

Internet of Things

Onderweg naar huis de verwarming alvast een paar graden omhoog schroeven, de robotstofzuiger de huiskamer een beurt geven en de sfeerlichten aanzetten. Nog even en niemand in Nederland kijkt hier nog van op. Onze huizen worden langzamerhand zo duurzaam dat ze meer energie produceren dan verbruiken. En het mooie hiervan? Het huis van de toekomst is al mogelijk in het heden.

Het toverwoord is technologie. De ICT ontwikkelt zich al jaren in een hoog tempo. De groei in het aantal slimme en geautomatiseerde toepassingen is haast niet bij te benen. Het Internet of Things speelt hierin een grote rol: doordat al onze apparaten in verbinding staan met het internet ontstaan er tal van nieuwe producten en diensten. Alles is aan elkaar gekoppeld. Je smartphone met je gasmeter, je smartwatch met je auto en zelfs sensoren in je lichaam corresponderen met de thermostaat. Online wordt steeds meer de standaard in de dienstverlening richting klanten. Voor netwerkbedrijven als Alliander spelen ICT en data dan ook een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering.